Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα προπονήσεωνΏρες προπονήσεων
Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά ως εξής:
(10:30πμ – 11:30πμ)   (11:30πμ – 12:30μμ)   (4:00μμ – 5:00μμ)
Α.μεΑ: (12:30πμ – 13:30μμ)