Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Σκουφάκι Συλλόγου

Το έμβλημα του Συλλόγου και το λογότυπο του Χορηγού που είναι τυπωμένα 
στο σκουφάκι των Μακεδόνων