Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Ίδρυση του Συλλόγου
Ο σύλλογος αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμό 5/2014 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας και καταχωρίσθηκε στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Βεροίας με αύξοντα αριθμό 11/8-4-2014.
Στις 14 Απριλίου διεξήχθησαν οι εκλογές του συλλόγου, όπου εκλέχθηκε το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Κατόπιν ομόφωνης απόφασης όλων των εκλεγμένων μελών το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 

Πρόεδρος: Πλατσάς Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος
Γραμματέας: Καραστερίου Χρήστος
Ταμίας: Ζαρέλας Ιωάννης
Έφορος Κολύμβησης: Παράσχος Αθανάσιος